FSNKLVR X Borderline

Borderline
Porta Ticinese
Photography by Funfere Koroye